MålgrupperSmå og mellomstore bedrifter

Vi støtter bedrifter som ikke er store nok til å ha egen kompetanse internt, eller som for en periode har behov for å styrke denne. Gjennom å kombinere undervisning og planarbeid (Verksted) tilfører vi kompetanse samtidig som oppgaven løses. Uten at dere trenger å sende folk fra dere på kurs. Vi kan blant annet støtte med:


Risikoanalyser og beredskap

 • Kompetansebygging for dem som skal delta i arbeidet med beredskap
 • Støtte i arbeidet med ROS-analyser og identifisering av risikoreduserende tiltak
 • Støtte i arbeidet med sikringsrisikoanalyser og identifisering av risikoreduserende tiltak
 • Utvikling av beredskapsplaner
 • Trening og øvelse av planverket
 • Fokus på helhetlig ivaretakelse av rammet personell

Boligsameier og borettslag

Boligsameier og borettslag ledes oftest av små styrer med frivillige medlemmer og kan mangle tilstrekkelig kompetanse om hvilke offentlige krav de er underlagt og om hvordan de skal møte disse kravene. Med erfaring som styreleder i et boligsameie kjenner jeg situasjonen, og tilbyr nå hjelp til å få oversikt og til å møte kravene uten å måtte etablere store og kostnadskrevende prosjekter eller anskaffe kostbar programvare.

 

Internkontroll og HMS

 • Bidra til oversikt over gjeldende lover og forskrifter
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og sikringsrisikoanalyser med handlingsplaner for risiko-reduserende tiltak
 • Utvikling av plan for internkontroll og/eller HMS-plan med nødvendig dokumentasjon

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner er gjerne kjennetegnet av få ansatte og høye krav til effektiv bruk av innsamlede midler. Samtidig kan det være svært krevende å leve opp til krav og forventninger, enten det er til internkontroll eller til å ha beredskap for uønskede hendelser. Kjennskap til frivilligheten bør være viktig når en skal velge en samarbeidspartner. Vi støtter gjerne på begge områdene.

Beredskapsarbeid og krisehåndtering

 • Kompetansebygging for dem som skal delta i arbeidet med beredskap
 • Støtte i arbeidet med ROS- og sikringsrisikoanalyser, og identifisering av risikoreduserende tiltak
 • Støtte i utvikling av beredskapsplaner
 • Fokus på helhetlig ivaretakelse av rammet personell
 • Utvikle scenario og trene ledelsen i krisehåndteringl
 • Inngå i beredskap for lederstøtte ved krisehåndtering

Internkontroll

 • Bidra til oversikt over gjeldende lover og forskrifter
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser med handlingsplaner for risikoreduserende tiltak
 • Utvikling av plan for internkontroll og/eller HMS-plan med nødvendig dokumentasjon


Menigheter og forsamlinger

Menigheter og forsamlinger står i en krevende situasjon. Få ansatte, mange frivillige medarbeidere og et stort antall mennesker som benytter seg av deres tilbud gjennom hele uken og til alle døgnets tider kan være en utfordring. Alt fra spesifikke krav til forsamlingslokaler til mange uskrevne forventninger til ivaretakelse av barn og unge som deltar på deres aktiviteter. Dette setter krav til et system for internkontroll og til beredskap for uønskede hendelser. Med lang erfaring fra menighetsarbeid og med erfaring fra å støtte mange menigheter på dette området kan vi blant annet tilby støtte innen:

Internkontroll og HMS

 • Bidra til oversikt over gjeldende lover og forskrifter
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og sikringsrisikoanalyser, med handlingsplaner for risikoreduserende tiltak
 • Utvikling av plan for internkontroll og/eller HMS-plan med nødvendig dokumentasjon

Beredskap

 • Utvikling og revisjon av beredskapsplaner
 • Trening og øvelse av beredskap
 • Lederstøtte ved krisehåndtering